Media

Gårdsbutik

 

‘Ekologiskt och närodlat i Krökbacken’, DT

 

Leksands Gästhem  Ella

 

‘Ella öppnar Gårdsbutik’, Annons bladet, sida 8

 

Tibble Transibiriska

 

‘Tibble svängde i Krökbacken’, DT

 

Ella Sveriges Radio

 

‘Från stressiga London till lugna Leksand’, Sveriges Radio